รู้จริง รู้ลึก รู้ทัน ทุกความเคลื่อนไหวของวงการแบดมินตันอ่าน Badminton Thai Today
บทสัมภาษณ์
สัมภาษณ์พิเศษพี่แมน บุญศักดิ์ พลสนะ
  3,570
แบ่งปัน
  • เข้าร่วมการแข่งขันในโอลิมปิคครั้งแรกเมื่อปีใด
ครั้งแรกที่ ซิดนีย์ ปี 2000
  • มีความประทับใจในการแข่งขันโอลิมปิคครั้งใด
โอลิมปิกครั้งที่ 2 ปี 2004 ที่กรีซ
  • มีการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้อย่างไรบ้าง
การเตรียมความพร้อมเน้นเรื่องฝึกซ้อมร่างกายให้แข็งแรงขึ้นและมีสมาธิ จิตใจที่นิ่งขึ้น
  • ในครั้งนี้มีความมั่นใจมากแค่ไหน
มั่นใจในเรื่องของร่างกายที่แข็งแรงขึ้น และความมั่นใจในการตีที่ดีขึ้นด้วยครับ
บทสัมภาษณ์อื่นๆ