รู้จริง รู้ลึก รู้ทัน ทุกความเคลื่อนไหวของวงการแบดมินตันอ่าน Badminton Thai Today
ข่าวสารและกิจกรรม
บีดับบิวเอฟ ..ไว้อาลัย "คิง" ผู้ยิ่งใหญ่ของวงการแบดมินตันโลก
  14 ต.ค. 2559
แบ่งปัน
  สหพันธ์แบดมินตันโลก(บีดับบิวเอฟ) ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อราชวงศ์ รัฐบาลและคนไทยต่อการสูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และถือเป็นการสูญเสียบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่ใช่เฉพาะไทย ...หากแต่ทั้งโลก บีดับบลิวเอฟระบุว่า พระองค์และราชวงศ์ไทย คือผู้สนับสนุนแบดมินตันไทยมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นบุคคลเดียวที่ได้รับอิสริยาภรณ์สูงสุดของบีดับบิลวเอฟ คือ BWF President’s Medal

เมื่อปี 2012 โดย Dr. Kang Young Joong ประธานบีดับบลิวเอฟในขณะนั้น เป็นผู้เดินทางมอบรางวัลด้วยตนเอง ผ่านสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ที่พระบรมมหาราชวัง

"พระองค์มีผลงานโดดเด่นในการสนับสนุนแบดมินตันทั่วโลก โดยเฉพาะสำหรับไทย ที่พระองค์ทรงสนับสนุนอย่างจริงจังเพื่อผลักดันนักแบดมินตันไทย พระองค์จึงเหมาะสมมากที่ได้รับเกียรติรางวัลนี้กับการอุทิศพระองค์เพื่อแบดมินตัน" Dr. Kang กล่าว ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีในการพัฒนาวงการแบดมินตันไทย โดยพระองค์เริ่มทรงเล่นในปี 1953 ก่อนจะมีการตั้งสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยขึ้นในปี 1954 ภายใต้การสนับสนุนทั้งด้านการเงินและทุนเพื่อนักแบดมินตันไทยจากพระองค์ "พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ทำให้วงการแบดมินตันไทยพัฒนา จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พระองค์เป็นที่รักของคนไทย" การประกาศการสูญเสียพระองค์เมื่อวานของรัฐบาลไทย Poul-Erik Høyer ประธานบีดับบลิวเอฟคนปัจจุบันระบุว่า นี่คือการสูญเสียบุคคลที่ยิ่งใหญ่ของวงการแบดมินตัน "
 
เรารับรู้เสมอว่าพระองค์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบีดับบลิวเอฟ การสนับสนุนอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และราชวงศ์ต่อวงการแบดมินตันโลก พระองค์คือแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่กับความเอื้ออาทรที่มีต่อวงการแบดมินตันโลก" ขอกราบบังคมทูลลา
 


Cr. BWF
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ