รู้จริง รู้ลึก รู้ทัน ทุกความเคลื่อนไหวของวงการแบดมินตันอ่าน Badminton Thai Today
ข่าวสารและกิจกรรม
การแข่งขันแบดมินตัน "ดาวรุ่ง โยเน็กซ์"รอบชิงชนะเลิศ
  8 ธ.ค. 2559
แบ่งปัน
การแข่งขันแบดมินตัน "ดาวรุ่ง โยเน็กซ์"รอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันแบดมินตัน "ดาวรุ่ง โยเน็กซ์" ที่สนามแบดมินตันนวลจันทร์ ซ.56 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. รอบชิงชนะเลิศ รุ่น 12 ปี หญิงเดี่ยว ณัฐชนก ไล้สวน (บ้านทองหยอด)ชนะ พุธิตา พันธุ์ทุ้ย (ธนบุรี) 7-21, 21-15, 21-5, ชายเดี่ยว ภวินท์ พงษ์พิทักษ์กุล (S29) ชนะ เรียว สุข (The Ultimate Sport Club Rayong) 21-15, 21-10, หญิงคู่ ธมนวรรณ นิธิอิทธิไกร/พุธิตา พันธุ์ทุ้ย (Tripple V/ธนบุรี) ชนะ ณัฐชนก ไล้สวน/ธิดาพร กลีบยี่สุ่น (บ้านทองหยอด)21-11, 21-18, ชายคู่ ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์/ภวินท์ พงษ์พิทักษ์กุล (พันธุ์ครุฑ/S29) ชนะ วิชญะ จินตมุทธา/เรียวสุข(แบดมินตันภคภัทร์/The Ultimate Sport Club Rayong) 21-15, 21-10,
     รุ่น 14 ปี หญิงเดี่ยว พรพิชชา เชยกีวงศ์ (บี จี สปอร์ต) ชนะ พีรยา คันธารวงสกุล (ที ไทยแลนด์) 21-14, 21-13, ชายเดี่ยว อานิก พลังวชิรา (บ้านทองหยอด) ชนะ ณฐกร จันทร์ขุน (สิงห์ H H) 21-16, 21-16, หญิงคู่ พรณิชา สุวัฒโนดม/พรพิชชา เชยกีวงศ์ (ราชพฤกษ์ นครราชสีมร/บี จี สปอร์ต) ชนะ ทิพธิดา คงสอน/พิชญานิน อังคะ (@First/Royalstar) 21-16, 17-21, 21-8, ชายคู่ ปารเมศ พรหมศริน/สิรภพ ก๋งอุบล (ธนบุรี/สิงห์ HH) ชนะ ณฐกร จันทร์ขุน/พีรดนย์ เติมธนะศักดิ์ (สิงห์ HH/บอยคลับ) 21-13, 19-21, 21-9,
     รุ่น 16 ปี หญิงเดี่ยว ภัทรสุดา ไชยวรรณ (บ้านทองหยอด) ชนะ อทิตยา โปวานนท์ (แกรนนูลาร์) 21-18, 21-8, ชายเดี่ยว กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (บ้านทองหยอด) ชนะ ภูชิชฎ์ อโนทัยสถาพร (บ้านทองหยอด) 21-10, 21-10, หญิงคู่ ไวชนาวี เรดดี้ จักก้า/ภัทรสุดา ไชยวรรณ (อินเดีย/บ้านทองหยอด) ชนะ สรัลชนา ชัยกิตติวัฒน์/เมษนี ลุก (@First/บ้านทองหยอด) 21-17, 21-14, ชายคู่ กุลวุฒิ วิทิตศานต์/เสฏฐนันท์ ปิยวัชรวิจิตร (บ้านทองหยอด) ชนะ ภูชิชฎ์ อโนทัยสถาพร/วิชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์ (บ้านทองหยอด) 21-16, 21-14,
     รุ่น 18 ปี หญิงเดี่ยว ชนัญชิดา จูเจริญ (บ้านทองหยอด) ชนะ นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด (MCP) 21-15, 21-19, ชายเดี่ยว กานดิศ วรรณอรุณ (ศิริภูล) ชนะ ออง เมียว ฮตู(เมียนม่า) 21-8, 21-7, หญิงคู่ ชนัญชิดา จูเจริญ/ฤทัยชนก ไล้สวน (บ้านทองหยอด) ชนะ นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด/เบญญาภา เอี่ยมสอาด (MCP) 21-15, 16-21, 21-15, พชรพล นิพรรัมย์/ศรัณย์ แจ่มศรี (บ้านทองหยอด)ชนะ พงศกร ทองคำ/สหรัฐ มัชฌิมา (แกรนนูลาร์) 21-19, 16-21, 21-12
การแข่งขันแบดมินตัน "ดาวรุ่ง โยเน็กซ์"รอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันแบดมินตัน "ดาวรุ่ง โยเน็กซ์"รอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันแบดมินตัน "ดาวรุ่ง โยเน็กซ์"รอบชิงชนะเลิศ
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ