รู้จริง รู้ลึก รู้ทัน ทุกความเคลื่อนไหวของวงการแบดมินตันอ่าน Badminton Thai Today
ข่าวสารและกิจกรรม
การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนเก็บคะแนนประเทศไทย "ดาวรุ่ง โยเน็กซ์ 2016" ที่สนามแบดมินตัน นวลจันทร์ ซอยนวลจันทร์ 56 
  7 ธ.ค. 2559
แบ่งปัน
การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนเก็บคะแนนประเทศไทย "ดาวรุ่ง โยเน็กซ์ 2016" ที่สนามแบดมินตัน นวลจันทร์ ซอยนวลจันทร์ 56 

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. รอบรองรองชนะเลิศ รุ่น 12 ปี ชายเดี่ยว 
 
ภวินท์ พงษ์พิทักษ์กุล ชนะ ภัทรลภัส ใช้ฮวดเจริญ 21-8, 21-19, เรียว สุข ชนะ ณชกร ภู่ศรี 10-21, 21-17, 21-12, หญิงเดี่ยว พุธิตา พันธุ์ทุ้ย ชนะ นภา สามารถ 21-18, 21-10, ณัฐชนก ไล้สวน ชนะ ณัฐณิชา จตุพนาพร 21-10, 21-11,   
 
  รุ่น 14 ปี ชายเดี่ยว อานิก พลังวชิรา ชนะ วรภพ ชื่นค้า 22-20, 21-17, ณฐกร จันทร์ขุน ชนะ ชยังกูร ธโนปจัยโยธิน 21-13, 21-19, หญิงเดี่ยว พรพิชชา เชยกีวงศ์ ชนะ เพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย์ 21-19, 21-4, พีรยา คันธารวงสกุล ชนะ ทิพธิดา คงสอน 22-20, 21-18, 
 
รุ่น 16 ปี ชายเดี่ยว ภูชิชฎ์ อโนทัยสถาพร ชนะ ณภัทรวงค์ สวัสดิวณิชชากร 21-11, 21-13, กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ชนะ เสฏฐนันท์ ปิยวัชรวิจิตร 21-5, 21-7, หญิงเดี่ยว ภัทรสุดา ไชยวรรณ ชนะ ไวชนาวี เรดดี้ จักก้า (อินเดีย) 21-16, 21-16, อทิตยา โปวานนท์ ชนะ ญาณิสา ชื่นเจริญ 21-14, 21-14,  
 
 
  รุ่น 18 ปี ชายเดี่ยว อ่อง เมียว ฮตู (เมียนมา) ชนะ ธนพัฒน์ รุ่งรัตนผล 21-10, 21-16, กานดิศ วรรณอรุณ ชนะ ศรันย์ แจ่มศรี 21-19, 13-21, 21-17, หญิงเดี่ยว ชนัญชิดา จูเจริญ ชนะ เบญญาภา เอี่ยมสอาด 21-19, 21-12, นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด ชนะ เธ็ต ฮทาร์ ธูซาร์ (เมียนมา) 21-9, 21-11 พรุ่งนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เชิญทุกท่านเข้าชมฟรีและให้กำลังใจน้องๆ นักกีฬากันได้ โดยจะเริ่มแข่งตั้งแต่ 10.00 น.เป็นต้นไป
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ