รู้จริง รู้ลึก รู้ทัน ทุกความเคลื่อนไหวของวงการแบดมินตันอ่าน Badminton Thai Today
ข่าวสารและกิจกรรม
129 suara setuju dengan sistem sekor baru 5x11.
  19 พ.ค. 2561
แบ่งปัน
129 suara setuju dengan sistem sekor baru 5x11. Hasil voting tidak memenuhi suara mayoritas yang harus mencapai 2/3 suara. Jadi dengan demikian ditetapkan tidak ada perubahan skor.

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ